Ikinyarwanda English Français
Ibiheruka gutangazwa
Ubutumwa bw'Umwepiskopi
Gahunda y'ibikorwa
ABO TURI BO
>> Amakomisiyo ya Diyosezi

AMAKOMISIYO

Diyosezi ya Byumba

Amakomisiyo akora inyigo akanagaragaza ibikorwa byihariye bishobora gukorwa. Amwe mu makomisiyo yerekeye ibikorwa bihoraho, mu gihe ayandi ashobora gushyirwaho bitewe n'impamvu idasanzwe mu gihe runaka. (Urugero: Komisiyo yo kurwanya jenoside)


Byanditswe : 2015-09-15 18:29:07
Uwabitangaje : Diocese Byumba

Abatagatifu n'Amasomo
Kuwa gatandatu, tariki ya
20 Mata 2019

UMUTAGATIFU WA NONE

Odeta

>>
Liturijiya y'uyu munsi
Igitaramo cya Pasika, Igihe cya Pasika
Umwaka C, Igiharwe
Umunsi Mukuru ukomeye cyane, kwambara umweru
Isomo rya 1 : Intg 1,1-2,2 cg 1,1.26-31a
Kuzirikana : Zab 104 (103) cg Zab 33 (32)

Isomo rya 2 : Intg 22,1-18
Kuzirikana : Zab 16 (15)

Isomo rya 3 : Iyim 14,15-15,1a
Kuzirikana : Ind Iyim 15,2-3,4-5,6.10a.11,17 cg Zab 136 (135)

Isomo rya 4 : Iz 54,5-14
Kuzirikana : Zab 30 (29)

Isomo rya 5 : Iz 55,1-11
Kuzirikana : Ind Iz 12,2,4b-e,4-6

Isomo rya 6 : Bar 3,9-15.32-4,4
Kuzirikana : Zab 19 (18)

Isomo rya 7 : Ezk 36,16-28
Kuzirikana : Zab 51 (50) cg Zab 42 (41)

Isomo rya 8 : Rom 6,3-11

Ivanjili : Lk 24,1-12

Aho tubarizwa
Cathedrale de ByumbaDiyosezi ya Byumba,
Agasanduku k'amabaruwa: 05 Byumba,
Repubulika y'u Rwanda
Terefoni : +250 788 551 851
Imeri: diocabyumba@yahoo.fr
Uburenganzira bw'Umuhanzi ©2019, Diyosezi ya Byumba, Umwihariko ku burenganzira bwose!
Byubatswe na Robert Makuta