Ikinyarwanda English Français
Recent Publications
Messages of the Bishop
Upcoming Events
DOCUMENTS
>> Archives

Today publications

 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • IBARUWA YA GISHUMBA ITANGIZA UMWAKA W'IKENURABUSHYO 2018-2019
 • IBARUWA YA GISHUMBA ITANGIZA UMWAKA W'IKENURABUSHYO 2018-2019
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Kristu Umwami, icyumweru cya 35 Gisanzwe, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 25 Ukuboza ku manywa, ABC
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi Mukuru w'Urugo Rutagatifu, icyumweru cya 1 cya Noheli, C
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Batisimu ya Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 3 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 8 Gisanzwe, C
 • Official launch of PG II PROJECT in Musanze Prison (05 February 2019)
 • Official launch of PG II PROJECT in Musanze Prison (05 February 2019)
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Mashami, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Pasika, icyumweru cya 35 cya Pasika, ABC

 • Two years

 • Inyigisho yo kuwa mbere w'icyumweru cya 30 gisanzwe, Umwaka w'igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi wo Gusabira Abapfuye, icyumweru
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 30 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 31 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 31 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 31 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Itahwa rya kiliziya y'i Laterani, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 31 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 31 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 32 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 32 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 32 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 32 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 33 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 33 Gisanzwe, Igiharwe. (Bikira Mariya aturwa mu Ihekaru)
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 33 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 33 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Kristu Umwami, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Mutagatifu Andereya, Intumwa, icyumweru cya 35 Gisanzwe, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi wa Bikira Mariya Utasamanywe icyaha
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 19 ukuboza, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, B
 • Presbyterium
 • Session des jeunes prêtres moins de deux ans d'ordination
 • Session des jeunes prêtres moins de deux ans d'ordination
 • Session des jeunes prêtres (moins de deux ans d'ordination)
 • Réunion du Conseil Presbyteral
 • Recollection des prêtres
 • Messe Chrismale
 • Réunion du Conseil Pastoral du Diocèse
 • Pèlerinage diocésain à Kibeho
 • Réunion du Conseil des affaires économiques
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 25 Ukuboza ku manywa, Umunsi mukuru wa Noheli, ABC
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Mutagatifu Sitefano, B
 • Inyigisho yo ku munsi mukuru w'urugo rutagatifu rw'i Nazreti (ku wa 31 Ukuboza 2017
 • Itangazo ry'Inama y'Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda ryerekeye kurengera ubuzima bw'umwana kuva agisamwa
 • Ubutumwa Nyirubutungane Papa Fransisko yageneye abakristu ku munsi mpuzamahanga wa 51 w'Amahoro
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi wo Kwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 2 cya Noheli, ABC
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 Gisanzwe, B
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 3 Gisanzwe, imbangikane
 • WELCOME TO BYUMBA DIOCESE WEBSITE
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 3 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 4 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 4 Gisanzwe, imbangikane
 • UBUTUMWA BW'UMUNSI WA 13 W'URUBYIRUKO GATOLIKA MU RWANDA
 • Inyigisho ya 2 yo kuwa 4, icyumweru cya 4 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 4 Gisanzwe, imbangikane
 • IBARUWA ABEPISKOPI GATOLIKA BANDIKIYE ABAKRISTU MU MWAKA UDASANZWE W'UBWIYUNGE
 • LETTRE DES EVEQUES CATHOLIQUES AUX FIDELES PENDANT L'ANNEE SPECIALE DE LA RECONCILIATION AU RWANDA
 • A LETTER OF THE CATHOLIC BISHOPS OF RWANDA TO THE CHRISTIANS IN THE EXTRAORDINARY YEAR OF RECONCILIATION
 • ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
 • ATELIER D'ECHANGE DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES SUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE, 17-21 Novembre 2017 LOME(TOGO)
 • UBUTUMWA NYIRUBUTUNGANE PAPA FRANCISKO YAGENEYE IGISIBO CYA 2018
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • KOMISIYO YA DIYOSEZI ISHINZWE IKENURABUSHYO RY'UMURYANGO
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • FRANCO ET ANNALISA A LA FIN DE LEUR MISSION DE PRESENCE A BYUMBA
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Intebe ya Mutagatifu Petero i Roma, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, B
 • LE SACRIFICE DU CHRIST ET LA MISSION PROPHETIQUE DU PRETRE : LE TRIPLE DEFI TEMPOREL, SPATIAL ET VICARIAL DU MINISTERE SACERDOTAL AUJOURD’HUI
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Pasika, icyumweru cya 1 cya Pasika, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara Umwana w'Imana
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, B
 • UBUTUMWA NYIRUBUTUNGANE PAPA FRANSISIKO YAGENEYE UMUNSI MPUZAMAHANGA WA 55 WO GUSABIRA IHAMAGARWA RY'ABIYEGURIRIMANA
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 4 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cya Pasika, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Mutagatifu Mariko, Umwanditsi w'Ivanjili, icyumweru cya 4 cya Pasika, B
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Pentekosti, icyumweru cya 35 cya Pentekositi, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 7 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 7 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 7 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 7 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 7 Gisanzwe, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Mutagatifu Karoli Lwanga, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Début de la Retraite annuelle des prêtres 2018
 • Fin de la retraite des prêtres 2018
 • CARITAS DAY
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B

 • Longtime ago

 • DESCRIPTION OF THE DIOCESE OF BYUMBA
 • VISION AND MISSION
 • Byumba Diocese Organigram
 • The history of Bishop Servilian NZAKAMWITA
 • The Bishop duties
 • The General Vicary
 • The Chancellor
 • The Chancellor
 • The General Treasuror
 • The Assistant General Treasurer
 • Monitoring and Control Committee
 • The Internal Auditor
 • The Director of Administrative and Financial Affairs
 • COMMISSIONS
 • Diocesan Commission of Caritas
 • Caritas Network
 • Areas of intervention
 • Diocesan Commission for the pastoral care of the family
 • Diocesan Justice and Peace Commission
 • Diocesan Commission for Youth Pastoral (CDPJ)
 • Vision and Mission
 • The Diocesan Synod
 • The Council of Priest
 • The College of Consultors
 • The Board for Economic Affairs
 • The Pastoral Council
 • Diocesan Commission for Catechesis
 • The Diocesan Representation of Education
 • The Diocesan Commision for Lay Apostolate
 • The Diocesan Commission for Liturgy and Sacred Music
 • The Diocesan Commission for Vocations
 • THE HISTORY OF THE PARISH OF GITUZA
 • Statistics of Gituza's Parish
 • St. Jerome Prish Bible School
 • HOMILY OF POPE BENEDICT XVI TO THE SAINT JEROME 14/11/2007
 • EFA NYAGAHANGA
 • The Parish of Rwamiko
 • The Parish of Bungwe
 • THE HISTORY OF THE PARISH OF MUHURA
 • LYCEE SAINT ALEXANDRE SAULI DE MUHURA.
 • COLLEGIO SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA DE MUKO
 • THE LIST OF RELIGIOUS OF THE PARISH OF MUHURA
 • Angelic Sisters of St. Paul
 • SISTERS OF THE HOLY SPIRIT
 • Statistics of Muhura's Parish
 • The History of the Parish of Kiziguro
 • The priests who lived in Kiziguro since its creation
 • The current limits of the Parish Kiziguro
 • THE PARISH OF NYAGAHANGA
 • Parish Bungwe launched the catechetical year
 • The Priests of the Diocese of Byumba have visited the Diocese of Kibungo
 • A healthy family is a school of faith, a pillar of development
 • The first phase of appointments
 • The Central Shangasha paid tribute to his new born priest
 • Two deacons were ordered priests
 • The Retreat of the priests of the Diocese of Byumba
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 22 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 21 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 18 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 30 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo PENTEKOSITI, icyumweru cya 8 Pasika, ABC
 • THE FEST OF THE HOLY SACRAMENT
 • Inyigisho yo UBUTATU BUTAGATIFU, icyumweru cya 2 Pentekositi, ABC
 • The Retreat of the priests of the Diocese of Byumba
 • Inyigisho yo ASENSIYO, icyumweru cya 6 Pasika, ABC
 • REQUIREMENTS TO BE PROCLAIMED SAINT
 • THE BIOGRAPHIES OF POPE JOHN XXIII AND POPE JOHN PAUL II
 • THE CENTRAL OF GASEKE CELEBRATED THE CANONIZATION OF POPES JOHN XXII AND JOHN PAUL II
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, ABC
 • Inyigisho yo kuri PASIKA, icyumweru cya 1 cya Pasika, ABC
 • Inyigisho yo kuw'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 2 cya Noheli, ABC
 • SCHOOLS OF BYUMBA HAVE CELEBRATED THE MASS OF ASH
 • THE CATHOLIC DIOCESE OF BYUMBA LAUNCHED A NEW SCHOOL
 • CHILDREN HAVE A MAJOR IMPORTANCE IN THE PASTORAL
 • THE LENT TO PLEASE GOD
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : INNOCENT CHILDREN OF BETHLEHEM
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : BLESSED IMELDA LAMBERTINI (11 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : HOLY MARIA GORETTI (12 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT KIZITO (13 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT AGNES (13 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT EULALIA (13 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT AGATA (14 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT DENIS SSEBUGGWAWO
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT SUSANNA (15 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT DOMINIC SAVIO (15 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT REGINA (15 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT VENANT (15 YEARS)
 • YOUNG SAINTS PATRONS OF CHILDREN : SAINT CHRISTINA (15 YEARS)
 • READINGS OF THE SEVENTH ORDINARY WEEK
 • FATHER EVARIST NAMBAJE DIED
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo kuwa Batisimu ya Yezu, icyumweru cya 1 Gisanzwe, A
 • MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCOIS FOR THE WORLD DAY OF PEACE, CELEBRATED ON JANUARY 1, 2014
 • Inyigisho yo kuw'Urugo Rutagatifu, icyumweru cya 1 cya Noheli, A
 • CHRISTMAS FOR CHILDREN 2013
 • THE SANT'EGIDIO COMMUNITY HAVE SHARED CHRISTMAS WITH THE OLD LADIES OF ABIZERAMARIYA PENSIONMARIYA
 • MEDITATION ON READING OF THE SEVENTH REGULAR WEEK
 • Retreat for priests of the Diocese of Byumba preparing Christmas Party 2013
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, A
 • EVAGELII GAUDIUM
 • The Forum for Familes
 • THE TWELFTH NATIONAL YOUTH FORUM
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 32 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, C
 • Retreat for priests of the diocese of Byumba, from 6 to 11 October 2013
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 17 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 17 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 15 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 15 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 14 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 13 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 13 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 12 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 12 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 11 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 11 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 10 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 10 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo kuw'UMUTIMA MUTAGATIFU WA YEZU, icyumweru cya 3 cya Pentekositi, C
 • Amasomo yo kuw'ISAKARAMENTU RITAGATIFU, icyumweru cya 2 cya Pentekositi, C
 • Inyigisho yo kuw'UBUTATU BUTAGATIFU, icyumweru cya 2 cya Pentekositi, C
 • Amasomo yo kuw'UBUTATU BUTAGATIFU, icyumweru cya 2 cya Pentekositi, C
 • Inyigisho yo kuri PENTEKOSITI, icyumweru cya 7 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku mugoroba ubanziriza PENTEKOSITI, icyumweru cya 7 cya Pasika, C
 • Amasomo yo kuri PENTEKOSITI, icyumweru cya 7 cya Pasika, C
 • Inyigisho yo kuri ASENSIYO, icyumweru cya 5 cya Pasika, C
 • Amasomo yo kuri ASENSIYO, icyumweru cya 5 cya Pasika, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo kuwa Batisimu ya Yezu, icyumweru cya 1 Gisanzwe, C
 • Inyigisho yo kuw'Urugo Rutagatifu, icyumweru cya 2 cya Noheli, C
 • Inyigisho yo kuri Noheli, icyumweru cya 1 cya Noheli, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, C
 • Inyigisho yo kuri KRISTU UMWAMI, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuri KRISTU UMWAMI, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 34 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 33 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 32 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, B
 • RESAP Project
 • Images of RESAP Project
 • PCLS
 • IBARUWA YA GISHUMBA YO GUTANGIZA UMWAKA W’ IKENURABUSHYO WA 2015-2016 MURI DIYOSEZI GATOLIKA YA BYUMBA
 • IMIRONGO RUSANGE TUZIBANDAHO MURI UYUMWAKA W’IKENURABUSHYO WA 2015-2016
 • ISHYIRWA MU MIRIMO RY'ABASASERIDOTI MURI DIOYEZI GATOLIKA YA BYUMBA 2015-2016
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 30 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 30 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 30 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 30 Gisanzwe, ABC
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 30 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 30 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 30 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Ibaruwa y'Umushumba wa Diyosezi ya Byumba, Myr Servilien NZAKAMWITA, yo gutangiza umwaka w'Ukwemera n'uw'Ikenurabushyo muri Diyosezi, 2012-2013
 • Amasomo yo kuwa 6 Mutagatifu, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • IBARUWA YA GISHUMBA ITANGIZA YUBILE Y’IMPUHWE ZA NYAGASANI
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 28 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 27 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Bungwe na Nyagatare kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Burehe na Nyarurema kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Byumba na Rukomo kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Gituza, Nyagahanga na Nyinawimana kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu bose ba Diyosezi ya Byumba i Kibeho
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Kinihira na Kiziguro kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Matimba na Rushaki kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Mutete na Muhura kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Muyanza na Nyakayaga kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu ba Paruwasi ya Ngarama na Rwamiko kuri Katederali ya Byumba
 • Urugendo nyobokamana rw'Abakristu bose ba Diyosezi ya Byumba kuri Katederali ya Byumba
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 26 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 25 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 24 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 22 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 21 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 20 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 20 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 20 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 20 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 20 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 20 Gisanzwe, B
 • MANUEL DE PROCEDURE DE GESTION ADMINISTRATIVE, DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES DES SERVICES DU DIOCESE DE BYUMBA
 • La vita di Dio nell'Adorazione Eucaristica
 • La vita di Dio nell'Adorazione Eucaristica
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 19 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 18 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 17 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 16 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 15 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 14 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 13 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 12 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 11 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 10 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuw'ISAKARAMENTU RITAGATIFU, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo kuw'ISAKARAMENTU RITAGATIFU, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuw'UBUTATU BUTAGATIFU, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 9 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 8 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 8 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 8 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 8 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 8 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 8 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuri PENTEKOSITI, icyumweru cya 7 cya Pasika, B
 • Inyigisho yo kuri PENTEKOSITI, icyumweru cya 7 cya Pentekositi, B
 • Inyigisho yo kuri ASENSIYO, icyumweru cya 7 cya Pasika, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 cya Pasika, B
 • Amasomo yo kuri ASENSIYO, icyumweru cya 7 cya Pasika, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, B
 • Gahunda itegura umunsi w'abiyeguriyimana 2012
 • Umunsi mpuzamahanga w'iyogezabutumwa ry'Abiyeguriyimana 2012
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, B
 • Inyigisho yo Mashami, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 7 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 5 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 Gisanzwe, B
 • Inyigisho yo kuri Noheli, icyumweru cya 1 cya Noheli, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo kuri KRISTU UMWAMI, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, B
 • Inyigisho yo kuri KRISTU UMWAMI, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Gutangaza ku mugaragaro Gahunda y’ikenurabushyo ry’ingo muri Diyosezi ya Byumba
 • Inyigisho yo kuri KRISTU UMWAMI, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuri KRISTU UMWAMI, icyumweru cya 34 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 33 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 32 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 32 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 30 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 27 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 22 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 19 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 18 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • UBUTUMWA BUGENEWE ABAKRISTU KU MUNSI MUKURU W’ABALAYIKI
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 15 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 14 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo Isakaramentu Ritagatifu, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo Isakaramentu Ritagatifu, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • BE DETERMINED AND LIVE
 • IGENAMIGAMBI NA GAHUNDA Y’IBIKORWA BYA PAROISSE NYINAWIMANA UMWAKA 2011
 • Inyigisho yo kuri Asensiyo, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuri Asensiyo, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo kuwa 6, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 5, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 4, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 3, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 2, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 1, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 2, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho yo kuwa 1, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuri Pasika, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Amasomo yo kuwa 6 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, B
 • Amasomo yo kuwa 6 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo kuwa 5 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo ku munsi w'Amavuta Matagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 2 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 1 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuri Mashami, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuri Mashami, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, B
 • Amasomo yo kuri Mashami, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, C
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Igisibo, A
 • Lineamenta de l’Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques prévu à Rome en octobre 2012
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • UBUTUMWA NYIRUBUTUNGANE PAPA BENEDIGITO WA XVI YAGENEYE IGISIBO CY’UMWAKA W’2011
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6 ukurikira ivu, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3 w'ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 6 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 5 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 4 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Amasomo yo kuwa 3 w'ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 9 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 8 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • LES NORMES CANONICO-PASTORALES PARTICULIERES POUR LE CLERGE DIOCESAIN AU RWANDA
 • Amasomo yo kuwa Yezu Kristu aturwa Imana mu ngoro, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo ku w'Ihinduka rya Mutagatifu Pawulo, Intumwa, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Batisimu ya Nyagasani, icyumweru cya 1 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 1 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 1 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 1 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 1 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 1 Gisanzwe, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa Batisimu ya Nyagasani, icyumweru cya 1 Gisanzwe, A
 • Amasomo yo kuwa 6 nyuma y'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 5 nyuma y'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 4 nyuma y'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 3 nyuma y'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 2 nyuma y'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Amasomo yo kuwa 1 nyuma y'Ukwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi wo Kwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku munsi wo Kwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku ya 31 Ukuboza, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku ya 30 Ukuboza, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuwa Mutagatifu Sitefano, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku ya 29 Ukuboza, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku munsi w'Abana Batagatifu b'i Betelehemu, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuwa Mutagatifu Yohani, Intumwa, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku munsi Mukuru w'Urugo Rutagatifu, icyumweru cya 1 cya Noheli, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Noheli, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuri Noheli, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuwa 24 Ukuboza nimugoroba, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuwa 25 Ukuboza mu gicuku, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuwa 25 Ukuboza mu museke, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo kuwa 25 Ukuboza ku manywa, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Amasomo yo ku ya 24 ukuboza mu gitondo, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 23 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 22 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 21 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 20 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 19 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 18 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku ya 17 ukuboza, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Adiventi, A
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, imbangikane
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, A
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Adiventi, A
 • Amasomo yo ku munsi wa Bikira Mariya Utasamanywe icyaha, icyumweru cya 35 cy'Adiventi, A
 • Amasomo yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 4, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 2, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, imbangikane
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Kristu Umwami, icyumweru cya 34 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo kuwa Kristu Umwami, icyumweru cya 34 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 33 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 32 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 33 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 32 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 31 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 30 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 30 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 29 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 28 Gisanzwe, C
 • Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 28 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 26 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 25 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 24 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 22 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 21 Gisanzwe, C
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 19 Gisanzwe, C
 • UBUTUMWA BUGENEWE ABAKRISTU KU MUNSI MUKURU W'ABALAYIKI 2016
 • L’ANTHROPOLOGIE DE L’ÉTRANGE DANS LE COURANT RELIGIEUX DES ABARANGI FACE AU MESSAGE CHRÉTIEN
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Adiventi, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cy'Adiventi, A
 • Inyigisho y'icyumweru cya 4 cy'Adiventi, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 1 Mutarama, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 2 Mutarama, icyumweru cya 35 cya Noheli, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 3 Mutarama, icyumweru cya 2 cya Noheli, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 4 Mutarama, icyumweru cya 35 cya Noheli, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 5 Mutarama, icyumweru cya 35 cya Noheli, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo ku ya 6 Mutarama, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi wo Kwigaragaza kwa Nyagasani, icyumweru cya 35 cya Noheli, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Batisimu ya Nyagasani, igihe cya Noheli, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 1 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 1 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 1 Gisanzwe, A
 • GUIDE D’UTILISATION DU SITE INTERNET DU DIOCESE CATHOLIQUE DE BYUMBA, PART I
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 1 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 2 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku Cyumweru, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 3 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 4 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Yezu Kristu aturwa Imana mu ngoro, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 4 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 2 yo kuwa 5, icyumweru cya 4 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 4 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 5 Gisanzwe, igiharwe
 • Recollection des prêtres (Préparation de Pâque) et Conseil du Présbyterium
 • La Messe Chrismale
 • Pèrelinage diocésain
 • Session des prêtres du Diocèse
 • Pèrelinage des prêtres à Mugombwa
 • Anniversaire d'ordination de l'Evêque et l'ordination diaconale à Byumba
 • Ordination presbytérale des Diacres de tous les diocèses à Kabgayi
 • Retraite annuelle des prêtres
 • Ouverture de l'année pastorale 2017-2018
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 5 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 5 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 6 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 6 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 6 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 6 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 6 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 3 yo ku cyumweru, icyumweru cya 7 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 7 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 7 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Intebe ya Mutagatifu Petero i Roma, icyumweru cya 35 kidasanzwe, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 7 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 7 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 7 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 8 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6 ukurikira ivu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cy'Igisibo,
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 2 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 4 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 5 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Mashami, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2 mutagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3 mutagatifu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5 mutagatifu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5 mutagatifu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4 mutagatifu, icyumweru cya 35 cy'Igisibo, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Pasika, icyumweru cya 35 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 1 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 2 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 3 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 5 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 5 cya Pasika, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 6 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Asensiyo, icyumweru cya 35 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Inyigisho yo ku munsi mukuru wa Bikiramariya ajya gusura Elizabeti Mutagatifu
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 7 cya Pasika, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuri Pentekosti, icyumweru cya 35 cya Pentekositi, A
 • Inyigisho yo ku munsi mukuru w'Ubutatu Butagatifu umwaka A
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Isakaramentu Ritagatifu, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Umutima Mutagatifu wa Yezu, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuw'Ivuka rya Mutagatifu Yohani Batisita, icyumweru cya 11 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 12 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 12 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 12 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 12 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 12 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 13 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Mutagatifu Tomasi, Intumwa, icyumweru cya 35 Gisanzwe, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 13 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 13 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 14 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 14 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 15 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 15 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 15 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 15 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 16 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 16 Gisanzwe, NULL
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 17 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 17 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 17 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 17 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 17 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 17 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 17 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi Yezu yihindura ukundi, icyumweru cya 35 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 18 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 18 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 18 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 18 Gisanzwe, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 18 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 18 Gisanzwe, Giharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 20 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 20 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 2 yo kuwa 3, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku munsi mukuru wa Mutagatifu Baritoromayo, intumwa
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 20 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 20 Gisanzwe, Umwaka w'Igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 21 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 21 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 21 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 21 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 22 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 22 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 22 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 22 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Ivuka rya Bikira Mariya Mutagatifu, icyumweru cya 35 Gisanzwe, umwihariko
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 22 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 23 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 23 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Ikuzwa ry'Umusaraba
 • Inyigisho ya 1 yo ku munsi w'Ububabare bwa Bikira Mariya, icyumweru cya 35 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 23 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 24 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa Mutagatifu Matayo, Intumwa, icyumweru cya 24 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 24 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 24 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo ku cyumweru, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 25 Gisanzwe, igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 25 Gisanzwe, Igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 25 Gisanzwe, Igiharwe
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 4, icyumweru cya 25 Gisanzwe, A
 • Inyigisho yo ku munsi mukuru w'abatagatifu Mikayeli, Gabriyeli na Rafayeli, abamalayika bakuru.
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 25 Gisanzwe, Igiharwe
 • Inyigisho ya 2 yo ku cyumweru, icyumweru cya 26 Gisanzwe, A
 • ROZALI NTAGATIFU: Inkomoko n’amateka y’isengesho rya Rozali
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 1, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 2 yo kuwa 1, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 3 yo kuwa 1, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 4 yo kuwa 1, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • IBARUWA YA GISHUMBA ITANGIZA UMWAKA W'IKENURABUSHYO WA 2017-2018 MURI DIYOSEZI GATOLIKA YA BYUMBA (KUWA 14 UKWAKIRA 2017)
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 2, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 5, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 3, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A
 • Inyigisho ya 1 yo kuwa 6, icyumweru cya 28 Gisanzwe, A

 • Saints and Readings
  Wednesday,
  October 23, 2019

  THE SAINT OF THE DAY

  Yohani wa Kapistrano (1386 - 1456)

  >>
  Catechism and Spirituality
  Liturgical Calendar
  Icyumweru cya 29, Igihe gisanzwe
  Umwaka C, Igiharwe
  Kuwa gatatu, kwambara icyatsi
  Isomo rya 1 : Rom 6,12-18
  Kuzirikana : Zab 124 (123)

  Ivanjili : Lk 12,39-48.
  Addresses
  Cathedrale de ByumbaCatholic Diocese of Byumba,
  P.O. Box 05 Byumba,
  The Republic of Rwanda
  Telephone : +250 788 551 851
  Email: diocabyumba@yahoo.fr
  Copyright ©2019, Catholic Diocese of Byumba, All rights reserved
  Designed by Robert Makuta