Ikinyarwanda English Français
Ibiheruka gutangazwa
Ubutumwa bw'Umwepiskopi
Gahunda y'ibikorwa
AMAPARUWASI
>> Akarere Nkenurabushyo ka Muyanza
>> Paruwasi Burehe

Incamake


Paruwasi ya Burehe yitirirwa "Jean Baptiste" yashinzwe mu mwaka w'1962 iherereye mu karere-nkenurabushyo ka Muyanza.

Paruwasi ya Burehe igizwe na santarali 5 na sikirisali 4, ikaba igizwe n'imiryango remezo 223.

Ibarura ryo mu mwaka wa 2014 rigaragaza ko paruwasi ya Burehe ituwe n'abaturage 71597, muri bo Abakristu Gatolika ni 51327 ku kigereranyo cya 71.69%; mu Bakristu Gatolika habarurwa ababatijwe 48686 hamwe n'abigishwa 2641.

Aho tubarizwa
Cathedrale de ByumbaDiyosezi ya Byumba,
Agasanduku k'amabaruwa: 05 Byumba,
Repubulika y'u Rwanda
Terefoni : +250 788 551 851
Imeri: diocabyumba@yahoo.fr
Uburenganzira bw'Umuhanzi ©2019, Diyosezi ya Byumba, Umwihariko ku burenganzira bwose!
Byubatswe na Robert Makuta